Nhập siêu 3,76 tỷ USD trong 8 tháng

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 8/2015 đạt 216,76 tỷ USD, tăng 12,9% tương ứng tăng 24,83 tỷ USD so với 8 tháng/2014.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8 năm 2015 (từ ngày 16/8 đến 31/8) đạt 15,1 tỷ USD. Trong kỳ 2 tháng 8/2015, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 542 triệu USD dẫn đến mức thâm hụt trong 8 tháng/2015 là 3,76 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 8 tháng đạt 137,25 tỷ USD, chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Phan Đức