Nhập nhờ hộ khẩu phải có 20 mét vuông sàn nhà

Ngày 8.11, Sở Xây dựng TP.HCM đã có cuộc họp với các sở ngành để lấy ý kiến đánh giá tác động chính sách nhập hộ khẩu tại TP.HCM.

Theo đó, để được nhập nhờ hộ khẩu tại TP.HCM, người dân phải có 20 m2 sàn nhà/người.

Lý giải về con số này, Sở Xây dựng cho biết căn cứ vào chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân theo dự thảo chương trình phát triển nhà ở của TP giai đoạn 2016 - 2020 là 19,8 m2/người, năm 2025 là 22,8 m2/người. Đây cũng là chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP trong nhiệm kỳ trên đưa ra. Ngoài ra còn theo một số chỉ tiêu của luật Nhà ở hiện hành.

Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, nếu được TP chấp thuận thì đầu tháng 12 TP sẽ trình HĐND xem xét thông qua trong kỳ họp cuối năm.

Đình Sơn