Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan có mức giá trung bình cao nhất trong tháng 5

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2024 Việt Nam nhập khẩu 945.976 tấn xăng dầu, đạt 731,6 triệu USD, tăng 3,7% về lượng và tăng 14% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 5/2024, Việt Nam nhập khẩu xăng dầu từ 5 thị trường chính, trong đó nhập khẩu từ Thái Lan có giá trung bình cao nhất với 841,9 USD/tấn, tăng 17,8% YoY. Đứng sau là Trung Quốc với 829,3 USD/tấn (tăng 13,5% YoY), Singapore với 820,1 USD/tấn (tăng 7,7% YoY), Malaysia với 769,4 USD/tấn (tăng 20,4% YoY), Hàn Quốc với 741,3 USD/tấn (tăng 7% YoY).

Hàn Quốc là thị trường có lượng nhập khẩu lớn nhất với 347.641 tấn xăng dầu, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước lại giảm 16%. Đứng thứ hai là thị trường Malaysia với 295.190 tấn, tăng tới 79% so với cùng kỳ năm trước (YoY); tiếp đến là Singapore đạt 122.651 tấn, giảm 47% YoY.

Việt Nam còn nhập khẩu 72.757 tấn xăng dầu từ Trung Quốc, tăng 67% YoY; nhập khẩu 41.628 tấn từ Thái Lan, giảm 10% YoY.

Về kim ngạch, nhập khẩu xăng dầu từ Hàn Quốc có kim ngạch cao nhất với 257 triệu USD, giảm 10% YoY; Malaysia đạt 227 triệu USD, tăng 115% YoY. Thị trường có kim ngạch lớn thứ ba là Singapore với 100 triệu USD, giảm 43% YoY; tiếp đến là Trung Quốc với 60 triệu USD, tăng 90% YoY và Thái Lan với 35 triệu USD, tăng 6% YoY.

Lê Hồng Nhung

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nhap-khau-xang-dau-tu-thai-lan-co-muc-gia-trung-binh-cao-nhat-trong-thang-5-post35669.html