Nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    96 liên quanGốc

    Theo thông tin từ Văn phòng chính phủ, Thường trực chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát tổng thể các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, chủ trương xã hội hóa, hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế; hướng dẫn theo thẩm quyền nhằm khắc phục ngay tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh hiện nay.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhanh-chong-khac-phuc-tinh-trang-thieu-thuoc-va-vat-tu-y-te-44269.htm