Nhân viên tự do thường xuyên xem websex

Những nhân viên làm việc ở nhà hoặc từ xa có tần suất truy cập vào website "mát" cao gấp 2,5 lần so với các đồng nghiệp ngồi trong văn phòng của mình.