Nhân viên tạp vụ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Hằng làm 43 hồ sơ khống, nhờ nhiều người giả mạo cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường đứng tên vay vốn ngân hàng. Nhờ sự giúp sức của cán bộ ngân hàng, cô ta đã lừa hơn 1 tỷ đồng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=136395