Nhân viên Samsung Vina tham gia hiến máu

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Đông đảo nhân viên Samsung Vina đã tham gia hiến máu nhân đạo do công ty và liên đoàn Lao Động quận Thủ Đức phối hợp tổ chức vào ngày 31/8/2008 tại TP.HCM.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11244&t=pcolarticle