Nhân viên Kho bạc Nhà nước trả lại 16 tỷ đồng tiền thừa

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Trong năm 2008, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hiện, thu giữ và xử lý kịp thời đúng quy định khoảng 8.000 tờ tiền giả các loại, đồng thời trả lại trên 26.000 món tiền thừa với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng cho khách hàng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/1/107080.cand