Nhận thức là yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số

Nhận thức là yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Diễn đàn 'Chuyển đổi số trong doanh nghiệp – Tư duy và hành động mới' do Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chiều ngày 28/12.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhan-thuc-la-yeu-to-quan-trong-trong-chuyen-doi-so-64922.htm