Nhân tài về tay Ấn Độ do khủng hoảng ở phố Wall

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hơn một năm rưỡi qua, Ambit đã mở rộng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như quản lý tài sản, quỹ đầu tư mạo hiểm, vào môi giới bảo hiểm. Nhờ đó, Ambit đã nổi lên trở thành một trong 5 năm ngân hàng đứng đầu Ấn Độ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=99998