Nhân sự UBND TP.HCM sẽ được quyết định tại kỳ họp HĐND TP sáng nay

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, cho biết sẽ thảo luận và quyết định nhân sự của UBND TP tại kỳ họp chuyên đề sáng nay (19-5).

Sáng 19-5, HĐND TP.HCM khóa X, tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) xem xét một số nội dung liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của TP. Một nội dung quan trọng khác cũng sẽ được xem xét tại kỳ họp lần này là công tác nhân sự UBND TP.HCM.

Bí thư Thành Ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham dự kỳ họp.

 Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM vào sáng 19-5. Ảnh: THUẬN VĂN

Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM vào sáng 19-5. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, cho biết TP đang triển khai, tổ chức nhiều nhiệm vụ quan trọng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

TP.HCM cũng đang tập trung triển khai các Nghị quyết của HĐND TP, cụ thể hóa Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, nhằm phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược để TP phát triển nhanh và bền vững.

 Các đại biểu tham dự kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM sáng nay. Ảnh: THUẬN VĂN

Các đại biểu tham dự kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM sáng nay. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong đó, việc xây dựng quy hoạch TP.HCM có vai trò vô cùng quan trọng, là công cụ định hướng để TP chỉ đạo quản lý, điều hành quá trình phát triển TP, là căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch phát triển cho TP.

"HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề để quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền nhằm đảm bảo triển khai các yêu cầu nhiệm vụ quan trọng nêu trên theo quy định của pháp luật" - bà Nguyễn Thị Lệ cho biết.

 Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp sẽ bàn công tác nhân sự UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp sẽ bàn công tác nhân sự UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ thảo luận, quyết nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, HĐND TP sẽ xem xét về báo cáo tình hình lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, nhằm phù hợp với định hướng phát triển của toàn vùng TP.HCM, hướng tới phát triển TP trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia, đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của TP...

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ xem xét các Nghị quyết đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh của TP.

Cụ thể, đó là các Nghị quyết lĩnh vực kinh tế - ngân sách, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến; Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn TP giai đoạn 2021 – 2025...

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi ngân sách đối với nhiệm vụ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023 – 2030, cũng sẽ được HĐND TP xem xét tại kỳ họp này.

Đây là những nội dung góp phần đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện các dự án trọng điểm, cấp bách của TP.

" Và tại kỳ họp này, HĐND TP cũng sẽ thảo luận và quyết định nhân sự của UBND TP theo yêu cầu, quy định của pháp luật " - Chủ tịch HĐND TP.HCM thông tin.

Bà Lệ cũng cho biết, những nội dung HĐND TP.HCM xem xét, quyết nghị tại kỳ họp này rất cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.

THANH TUYỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhan-su-ubnd-tphcm-se-duoc-quyet-dinh-tai-ky-hop-hdnd-tp-sang-nay-post791312.html