Nhân sự mới

Ngày 21-1, lãnh đạo UBND TPHCM đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Minh Hiệp, Đảng ủy viên, Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức phó giám đốc sở này trong 5 năm.

Lãnh đạo UBND TP cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Trưởng Phòng Quản lý đầu tư thuộc Ban Quản lý các KCX-KCN TP, giữ chức Phó Ban Quản lý các KCX-KCN TP trong 5 năm.