Nhân sự èo uột, thù lao “hẻo”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Không chỉ mạng lưới YTDP phường xã yếu kém mà ngay TTYTDP quận huyện cũng không đủ lực để phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=67038