Nhân sâm vẫn có thể thành... độc dược

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Có người dùng nước nhân sâm thay cho nước uống, có người ăn nhân sâm như ăn... kẹo. Việc lạm dụng "thần dược" này có thể gây nguy hại đến tính mạng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=55275