Nhan sắc diễm lệ của bà Mộng Điệp, 'thứ phi' vua Bảo Đại

    Gốc

    Không chỉ xinh đẹp, thông minh, khéo léo mà còn giỏi lái xe, cưỡi voi..., bà Mộng Điệp trở thành một trong những giai nhân gắn bó sâu đậm nhất với Bảo Đại.

    PV (Tổng hợp)

    Nguồn VTC News: https://vtc.vn/anh-nhan-sac-diem-le-cua-ba-mong-diep-thu-phi-vua-bao-dai-ar641156.html