Nhân rộng mô hình HTX, tổ hợp tác làm ăn hiệu quả và gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống ngành nông nghiệp, ngày 13-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt thân mật đại diện 51 hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác tiêu biểu và 17 hộ nông dân có nhiều sáng chế, sáng kiến. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng. Trong đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các hợp tác xã, tổ hợp tác và nhà nông có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất. Những mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác kiểu mới ra đời trong thời gian qua là sự kết tinh của trí thông minh, sự sáng tạo của nông dân để liên kết, hỗ trợ, hợp tác với nhau trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. So với trước đây, mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác của nông dân đã có nhiều thay đổi; nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không còn bó hẹp ở phạm vi thôn, xóm, làng xã mà đã mở rộng giới hạn phạm vi hành chính; nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác được tổ chức theo ngành hàng, sản phẩm, gắn kết với doanh nghiệp, tạo ra chuỗi giá trị cao; đó là những hợp tác xã, tổ hợp tác tự nguyện của nông dân, được pháp luật bảo đảm.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc và đóng góp đối với xã hội mà các hợp tác xã, tổ hợp tác và nhà nông có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước đánh giá cao các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, hoạt động có hiệu quả, thật sự là cầu nối giữa sản xuất của hộ gia đình nông dân với doanh nghiệp, thị trường, tạo ra chuỗi giá trị cao trong quá trình sản xuất, góp phần bảo vệ lợi ích của nông dân, bảo đảm sản xuất bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản nước ta trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Chủ tịch nước bày tỏ sự cảm phục những nhà nông, tuy không có trình độ chuyên môn cao về khoa học và công nghệ nhưng qua thực tiễn lao động, sản xuất đã luôn luôn trăn trở, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, tự học hỏi, tự bỏ tiền để mua vật tư, máy móc để tự nghiên cứu, có các sáng chế, sáng kiến rất có giá trị. Qua đó, cải tiến hoặc chế tạo mới những công cụ, máy móc, thiết bị, ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất của gia đình và địa phương; một số công cụ, máy móc được sản xuất trên quy mô lớn, cung cấp cho cả nông dân của nước bạn Lào, Cam-pu-chia.

Chủ tịch nước khẳng định, quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, trong đó hai chủ trương lớn đã và đang được tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đó là tái cơ cấu nông nghiệp và Chương trình Xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để nông nghiệp nước ta có bước chuyển biến về chất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh và thu nhập của nông dân. Kịp thời phát hiện, biểu dương, phổ biến, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác làm ăn có hiệu quả và các tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất. Tập trung tổng kết thực tiễn, đề xuất kịp thời với Đảng, Nhà nước tiếp tục có các chủ trương, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế trang trại, phát triển sản xuất hàng hóa bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tiếp tục phát hiện và có các hình thức tôn vinh các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu và nhà nông có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất.

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các đại biểu tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành những nhân tố tích cực nhất cùng chung tay thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các hợp tác xã, tổ hợp tác mở rộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, kết nạp thêm các thành viên mới để nâng cao thu nhập và tích lũy ngày càng nhiều hơn về vốn, cơ sở vật chất, kinh nghiệm quản lý. Các đại biểu là nông dân có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất cần chủ động hợp tác với các nhà khoa học, các doanh nhân nhằm hoàn thiện sáng chế, sáng kiến, đăng ký bản quyền, chuyển giao để có thể sản xuất các loại máy móc, công cụ, thiết bị trên quy mô lớn.