Nhân rộng điển hình tiên tiến phòng chống tội phạm

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Đó là phát biểu chỉ đạo của thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-14.7197812370