Nhấn mạnh tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức

KTĐT - Hôm qua (14/4), Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy vào dự thảo phương hướng nhân sự BCH Đảng bộ Thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2010-2015).

Tại Hội nghị, các đại biểu đều có chung nhận định: dự thảo phương hướng nhân sự BCH Đảng bộ Thành phố khóa XV đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng cao. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng bày tỏ băn khoăn về yêu cầu tỷ lệ 15% cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong cơ cấu cấp ủy là quá cao so với thực tế hiện nay. Một số đại biểu đề nghị bổ sung làm rõ hơn tiêu chuẩn phẩm chất của cấp ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố khóa XV phải là người có trí tuệ cao, quyết đoán, trong sạch, không vô cảm và có chất nhân văn.... Theo dự thảo, ngoài tiêu chuẩn chung của cán bộ, người tham gia BCH Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 phải có trí tuệ và tư duy đổi mới để tham gia xây dựng các chủ trương, định hướng công tác lớn của Thành phố; có năng lực cụ thể hóa và chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng và các chủ trương, nghị quyết của TP trong lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dự thảo cũng nhấn mạnh tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, gương mẫu; có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc... không để vợ, chồng, con lợi dụng chức quyền của mình để mưu cầu lợi ích riêng trái chính sách, pháp luật. Đặc biệt, dự thảo cũng đề xuất cụ thể những biểu hiện, hành vi mà nếu cán bộ vi phạm một trong những khuyết điểm đó thì kiên quyết không giới thiệu và không bầu vào BCH Đảng bộ Thành phố khóa XV. Hà Anh