Nhấn mạnh cần thực hiện đầy đủ Tuyên bố DOC

QĐND - Ngày 25-1, tại Côn Minh, Trung Quốc, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc. Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao hai bên đã chính thức khởi động năm kỷ niệm 20 năm quan hệ (1991-2011) với chủ đề Năm Giao lưu và Hữu nghị ASEAN - Trung Quốc. Các Bộ trưởng nhất trí hai bên cần tích cực triển khai hiệu quả Kế hoạch Hành động ASEAN - Trung Quốc 2011 - 2015 được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 13 tại Hà Nội tháng 10-2010, Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc; Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Đào Việt Trung nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả Chương trình hành động ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2011 - 2015 trên tất cả các mặt, trong đó có thực hiện đầy đủ Tuyên bố DOC.

VIỆT TRUNG