Nhân lực quản lý: "Mò kim đáy biển"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đang có rất nhiều DN trong nước sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để đầu tư cho nhân lực. Nhưng không hẳn có tiền là có người giỏi. Sự khan hiếm nhân lực quản lý đang khiến nhiều DN lúng túng, khó khăn cho yêu cầu đổi mới quản lý, nâng cao năng lực điều hành.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=57145