Nhân lực kiểm toán như... sao mùa đông!

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Sự bùng nổ của TTCK Việt Nam với làn sóng lên sàn của các công ty cổ phần và thành lập mới các công ty chứng khoán đã khiến cho sự thiếu hụt về nhân lực của các công ty kiểm toán càng thêm trầm trọng, nguồn nhân lực kiểm toán có kinh nghiệm liên tục "chảy" vào các công ty chứng khoán.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=16927