Nhân lực chất lượng cao - chìa khóa phát triển

    Gốc

    Có nên xem giáo dục là một ngành dịch vụ hay không? Đây là một trong những vấn đề được tranh luận nhiều nhất tại hội thảo “Trách nhiệm của trí thức khoa học và công nghệ TPHCM trong bối cảnh VN gia nhập WTO” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM tổ chức ngày 26-9 tại TPHCM.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/203455.asp