Nhận hồ sơ cấp giấy hồng mới ngay tại phường

    Gốc

    Từ ngày 15 - 11, người dân xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (giấy hồng mới) tại quận Bình Tân, TP.HCM chỉ cần nộp hồ sơ và nhận kết quả tại ...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/15/085052/4043