Nhân giống cá lăng chấm

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I vừa chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá lăng chấm cho Trung tâm Giống thủy sản cấp I (Lạng Giang - Bắc Giang).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/179523