Nhận định trái chiều về kinh tế toàn cầu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Theo tin nước ngoài, trong thông cáo kết thúc cuộc họp cấp Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính bảy nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G-7) hôm 29-4, G-7 nhận định, kinh tế thế giới có khả năng phục hồi trong năm 2009. Tuy nhiên, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) tỏ ra hết sức thận trọng cho rằng còn quá sớm để nói đến sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146617&sub=82&top=45