Nhận định ban đầu của Sở GTVT về phân luồng đường Nguyễn Trãi

    Báo Đại Đoàn Kết
    166 liên quanGốcHà Nội

    Theo đại diện sở GTVT TP Hà Nội, trong quá trình thử nghiệm sẽ lấy ý kiến của người dân để nghiên cứu để khắc phục những phát sinh mới trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Nếu việc phân làn phương tiện trên đường Nguyễn Trãi đạt hiệu quả, Sở sẽ nghiên cứu để áp dụng trên tuyến đường khác của TP.

    Đức Huy

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nhan-dinh-ban-dau-cua-so-gtvt-ve-phan-luong-duong-nguyen-trai-5693407.html