Nhận diện sao tốt và xấu trong các 'lá số'

Trong đời sống mỗi một người đều có một số mạng và số mạng đó được thể hiện ở các chòm sao, có 3 loại: chính tinh, phụ tinh và Các sao không tốt, không xấu.

Luận giải các chính tinh

Phân loại các chính tinh theo đặc tính chủ yếu

Đế tinh: chủ tể các sao, Tử Vi Phúc tinh: phúc, thọ, Thiên Đồng, Thiên Lương Thiện tinh: huynh đệ, phúc thọ, Thiên Cơ Quý tinh: quan lộc, Thái Dương Phú tinh: của cải, Thái Âm Quyền tinh: tài lộc, uy quyền, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thất Sát Tài tinh: tài lộc, Vũ Khúc, Thiên Phủ Đào hoa tinh: Liêm Trinh Ám tinh: cản trở, Cự Môn Hung tinh: dâm tinh, Tham Lang hao tinh, Phá Quân tù tinh, Liêm Trinh

Luận giải các phụ tinh

Phân loại các phụ tinh theo đặc tính chủ yếu

Các sao tốt

Quý tinh: Lộc Tồn Ân Quang Thiên Khôi Hóa Lộc Thiên Quý Thiên Việt Long Trì Tấu Thư Phượng Các Thiên Mã Phú tinh: Lộc Tồn Hóa Lộc Quyền tinh: Hóa Quyền Quốc Ấn Quan Đới Tướng Quân Phong Cáo Đường Phù Phúc tinh: Ân Quang Hóa Khoa Thiên Hỷ Thiên Quý Thiên Giải Thiếu Dương Thiên Quan Địa Giải Thiếu Âm Thiên Phúc Giải Thần Hỷ Thần Thiên Thọ Thiên Đức Bác Sỹ Tràng Sinh Nguyệt Đức Đẩu Quân Đế Vượng Long Đức Thiên Y Thanh Long Phúc Đức Thiên Trù Văn tinh: Thiên Khôi Văn Xương Phong Cáo Thiên Việt Văn Khúc Quốc Ấn Hóa Khoa Lưu niên văn tinh Thai Phụ Đài các tinh: Tam Thai Bát Tọa Lâm Quan Hoa Cái Đường Phù Đào hoa tinh: Đào Hoa Hồng Loan

Các sao xấu

Sát tinh: Địa Kiếp Thiên Không Hỏa Tinh Địa Không Kiếp Sát Linh Tinh Kình Dương Đà La Bại tinh: Đại Hao Thiên Khốc Suy Tiểu Hao Thiên Hư Bệnh Tang Môn Lưu Hà Tử Bạch Hổ Phá Toái Mộ Thiên La Tử Phù Tuyệt Địa Võng Bệnh Phù Thiên Thương Thiên Sứ Quan Phù Tuế Phá Ám tinh: Hóa Kỵ Thiên Riêu Thiên Thương Phục Binh Thiên Sứ Quan Phù Cô Thần Quả Tú Quan Phủ Dâm tinh: Thiên Riêu Hoa Cái Mộ Mộc Dục Thai Hình tinh: Thiên Hình Quan Phù Thái Tuế

Các sao không tốt, không xấu

Tả Phù Dưỡng Triệt Hữu Bật Tuần

Nguồn: www.thuvienkhoahoc.com