Nhận diện những người đàn ông xấu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nếu bạn gặp phải một gã thường xuyên khẳng định rằng anh rất tốt nhưng anh ta lại luôn "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành", cân đong từng đồng chi tiêu của anh ta cho bạn, thì tốt nhất là nên tránh xa anh ta.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=88542