Nhận diện ngày 14/8/2022: Chấn chỉnh tình trạng 'báo hóa' tạp chí

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    21 liên quanGốc

    'Báo hóa' tạp chí là thực trạng đã được nhắc nhiều trong những năm qua, có chiều hướng gia tăng và biến tướng phức tạp, không chỉ gây ô nhiễm đến môi trường báo chí, làm tổn hại đến uy tín, hình ảnh của những cơ quan báo chí, người làm báo chân chính mà hơn hết là làm giảm sút niềm tin của công chúng với báo chí cách mạng. Chấn chỉnh tình trạng 'báo hóa' tạp chí cũng chính là chủ đề mà chúng tôi đề cập trong Tiểu mục Nhận diện.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhan-dien-ngay-14-8-2022-chan-chinh-tinh-trang-bao-hoa-tap-chi-49348.htm