Nhận diện: Không thể xuyên tạc quyền tự do báo chí tại Việt Nam

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chủ trương, chính sách tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin, tự do internet…Thế nhưng, đã trở thành quy luật, vào các dịp ngày Tự do Báo chí thế giới (3/5) hay kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), một số cá nhân, tổ chức, đài báo tiếng Việt ở nước ngoài có quan điểm , tư tưởng chống phá Việt Nam lại đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam 'đàn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí'. Những chiêu trò bổn cũ soạn lại này thực chất nhằm bôi đen tình hình tự do báo chí để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhan-dien-khong-the-xuyen-tac-quyen-tu-do-bao-chi-tai-viet-nam-125323.htm