Nhận diện khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Mường Lát

Mường Lát là huyện vùng cao biên giới điều kiện kinh tế còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, cơ sở hạ tầng còn yếu so với mặt bằng chung của toàn tỉnh, một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được cho sự phát triển mọi mặt của huyện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là hoạt động của tội phạm liên quan đến ma túy... Đây có thể coi là những cản trở nội tại của huyện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc thực hiện chương trình XDNTM. Bởi vậy, sau hơn 13 năm nỗ lực triển khai thực hiện XDNTM, Mường Lát vẫn là huyện duy nhất trên địa bàn Thanh Hóa 'trắng' xã NTM.

Bí thư Huyện ủy Mường Lát Hà Văn Ca (người đội mũ đi giữa) kiểm tra công tác XDNTM tại xã Mường Chanh.

Nói về nhiệm vụ XDNTM, Bí thư Huyện ủy Mường Lát Hà Văn Ca, cho biết: Trong thực hiện chương trình XDNTM, huyện đã ban hành kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp thực hiện cụ thể từng năm. UBND huyện giao các phòng, ban, cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã xây dưng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, những năm qua các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện đều đồng lòng, tích cực thực hiện XDNTM. Từ năm 2021 đến năm 2023 huyện đã huy động nguồn lực trong XDNTM đạt 71,631 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 45,302 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 6,96 tỷ đồng, ngân sách huyện, xã 150 triệu đồng, nguồn xã hội hóa 19,219 tỷ đồng. Đến nay, tổng số tiêu chí NTM bình quân toàn huyện đạt 10 tiêu chí/xã; có 30 bản được công nhận đạt chuẩn NTM và chưa có đơn vị xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Khó khăn trong XDNTM ở Mường Lát trước hết là do nhận thức của một bộ phận Nhân dân về XDNTM còn hạn chế; ý thức, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên chuyển biến chậm; vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chế độ, chính sách của Nhà nước. Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, sản phẩm, chất lượng còn thấp, chưa đa dạng về chủng loại cũng như chưa đủ sức cạnh tranh với thị trường, chủ yếu mang tính tự cung, tự cấp. Các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả còn ít, tỷ lệ thất nghiệp, không có việc làm ở độ tuổi lao động còn cao. Tình trạng vi phạm pháp luật còn nhiều, nhất là tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp. Công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy chưa quyết liệt, chưa chủ động, sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện chương trình XDNTM.

Mường Chanh là một trong hai xã được huyện Mường Lát đặt ra mục tiêu phấn đấu “cán đích” XDNTM trong giai đoạn 2021-2025. Qua hơn 13 năm tích cực XDNTM, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và các nguồn vốn hỗ trợ khác đã giúp cho xã vùng biên Mường Chanh khởi sắc... Nhưng có một thực tế đó là, do địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, thường xảy ra lũ ống, lũ quét, nên nhiều cơ sở hạ tầng ở Mường Lát đầu tư xong đưa vào sử dụng chưa lâu đã bị thiên tai “xóa sổ”.

Chủ tịch UBND xã Mường Chanh Bùi Văn Nhân, cho biết: Đến thời điểm này xã đã có 16/19 tiêu chí đạt chuẩn về XDNTM; toàn xã đã có 7/9 bản đạt chuẩn NTM; còn 2 bản Lách và bản Cang đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn bản NTM.

Để nỗ lực xóa xã trắng về NTM, cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát đang đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, cơ chế, chính sách về XDNTM, để nâng cao nhận thức cho cản bộ, đảng viên và Nhân dân. Cùng với đó, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy được sức mạnh đoàn kết của Nhân dân các dân tộc, các lực lượng xã hội theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức XDNTM” gắn với thực hiện các phong trào thi đua khác do Trung ương và tỉnh phát động. Duy trì có hiệu quả các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 Mường Chanh sẽ được công nhận là xã đạt chuẩn NTM.

Bài và ảnh: Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nhan-dien-kho-khan-trong-xay-dung-nong-thon-moi-o-muong-lat-216929.htm