Nhận diện bộ đồ chơi nấu ăn của Trung Quốc gây vô sinh

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại Cộng hòa Síp đang tiến hành thu hồi bộ đồ chơi nấu ăn do Trung Quốc sản xuất.

Video: Bộ đồ chơi nấu ăn của Trung Quốc chứa chất cấm có thể gây vô sinh: