Nhân dân phải làm gì?

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    (ANTĐ) - Trùm Sò lập cập đến huyện đường trình báo:

    - Bẩm quan huyện, liên tiếp mấy hôm nay, bọn trộm chặt 4-5 cây gỗ sưa... Trùm Sò chưa nói hết câu, quan huyện đập bàn: - Chú Đề giải thích cho công dân Trùm Sò. Thầy Đề e hèm: - Cây sưa mọc trước cửa nhà dân, bọn trộm nó chặt, vậy thì... nhân dân phải làm gì? Trùm Sò tái mặt: - Dạ dạ, phải bẩm quan ạ. Quan lại hỏi: - Bẩm quan xong rồi, nhân dân phải làm gì? Hến đứng cạnh, cáu tiết: - Thưa quan, Tết Trung thu này, bánh nướng bánh dẻo có đảm bảo an toàn thực phẩm không, con thấy lo lắm ạ. Quan trừng mắt: - Chú Đề giải thích. Thầy Đề dõng dạc: - Mua bánh là dân, ăn bánh cũng là dân, muốn không mua phải bánh nhân mỡ lợn... thối. Nhân dân phải làm gì? Ốc trợn mắt: - ý thầy Đề, chúng em phải là người tiêu dùng thông minh chứ gì. Em xin bẩm, nhà em ở ven sông, nạn hút cát lậu, làm xói lở bờ, cả xóm nhà em sắp… rơi xuống sông rồi quan ơi… ời Quan huyện nhướng lông mày: - Ai bảo nhà mày ở gần bờ sông. Rồi quan dịu giọng: - Nhà sắp đổ xuống sông thì… nhân dân phải làm gì? Nghêu tiến lên vái dài: - Thưa quan, chúng con thấp cổ bé họng, nhìn một mà không biết hai. Dạ con mạo muội xin hỏi: - Thế quan làm gì ạ? Quan cười rung tít cái bụng phệ: - Quan ấy à? Là công bộc của dân, là lo cho dân, cho nên quan mới hỏi: - Nhân dân phải làm gì? Dân không làm gì, tức là dân thất nghiệp. Dân thất nghiệp thì “nhàn cư vi bất thiện”. Từ nãy đến giờ thấy mọi người vẫn có việc để hỏi quan, vẫn có tiền mua bánh, vẫn có nhà để ở, thế là quan… mừng. Nghêu, Sò, Ốc, Hến chắp tay cung kính: - Quan sáng suốt.

    Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=57195&channelid=8