Nhân dân ghi nhận chuyển biến của ngành Giao thông

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa làm việc với Bộ GTVT về nội dung tái cơ cấu nền kinh tế trong phạm vi, lĩnh vực GTVT.

Ngành GTVT sẽ truy trách nhiệm nếu công trình có chất lượng kém

Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đánh giá cao những hoạt động, cũng như kết quả của Bộ GTVT thời gian qua trong tái cơ cấu theo Đề án của Chính phủ.

Theo báo cáo của Chính phủ, hết năm 2013, số doanh nghiệp Bộ GTVT thực hiện cổ phần hóa chiếm đến 50% tổng số doanh nghiệp mà Chính phủ đã thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2013. Đây là điều rất tích cực, muốn được trao đổi học hỏi kinh nghiệm, nhân rộng điển hình và cũng là tìm ra những khó khăn để khắc phục.

Ông Vũ Văn Phòng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, trong nhiệm kỳ này, lĩnh vực nào của ngành GTVT cũng có những đột phá được cả nước và nhân dân ghi nhận. "Thậm chí có người còn nói với tôi rằng, chất vấn ngành GTVT ít thôi vì các anh đang làm rất tốt rồi, để các anh có thời gian chuyên tâm thêm cho công việc", Phó Chủ nhiệm Phòng nói.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các cục, vụ của Bộ GTVT tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo. Bộ GTVT đã phê duyệt 3 Đề án về tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu vận tải được thực hiện nghiêm túc, sát sao. Các đề án này cũng được đánh gia cao. Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành GTVT giai đoạn 2011 - 2020.

Thiện Anh