Nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi được hưởng trợ cấp một lần

GD&TĐ - Vợ chồng chị gái tôi là đều là giáo viên trong biên chế. Vừa qua, anh chị tôi có làm thủ tục nhận con nuôi, cháu đã gần 1 tuổi. Anh chị tôi có được nghỉ việc 6 tháng để chăm sóc con hay không? Ngoài ra, anh chị ấy có được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội không? - Đặng Thanh Thảo, tỉnh Hải Dương.

Nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi được hưởng trợ cấp một lần - Ảnh 1

* Trả lời:

Theo Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Còn tại Điều 38 Luật này có nêu:

- Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy với trường hợp bạn nêu trong thư, bạn không nói rõ là cháu bé mà anh chị nhận làm con nuôi dưới 6 tuổi hay là trên 6 tuổi vì thế chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu cháu bé dưới 6 tháng tuổi thì anh (chị) của bạn sẽ được hưởng các chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp nếu cháu bé trên 6 tháng tuổi thì anh (chị) của bạn sẽ không được hưởng các độ, chính sách hiện hành nêu trên.