Nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày 13/1, đoàn đại biểu nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày 13/1, đoàn đại biểu nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày 13/1, đoàn đại biểu nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đoàn đại biểu nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các đại biểu tham quan Khu Di tích Phủ Chủ tịch. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hình ảnh các đại biểu tham quan Khu Di tích Phủ Chủ tịch. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các đại biểu tham quan Nhà sàn Bác Hồ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhan-chung-lich-su-hiep-dinh-paris-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh/841131.vnp