Nhân chứng chính là hung thủ cưỡng hiếp "đồng nghiệp"

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Cưỡng hiếp chị Đương xong, Phụng giết chị Đương rồi ném xuống hồ cá gần đó để phi tang. Khi được Công an mời lên làm nhân chứng, Phụng đã đổ tội cho 3 "người lạ" và nhận mình chỉ là người chứng kiến...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/12/81075.cand