Nhà xây trái phép: Thủ tục 15 ngày, dân chờ... cả năm

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Hàng năm có trung bình 5.000 căn nhà xây dựng sai phép bị phát hiện, xử lý mặc dù thủ tục cấp phép xây dựng đã nhiều lần...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/02/21/152000/12976