Nhà "xanh" cuộc sống

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh mái nhà tranh vùng đồng bằng Bắc bộ hay thoáng đâu đó vùng đồng bằng Nam bộ rộng lớn. Một cảm giác thanh bình đi vào...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/khonggian/2007/12/27/102456/1434