Nhà vệ sinh công nghệ cao giúp bảo vệ môi trường

    Báo VTC News
    Gốc

    Công ty cổ phần Khoa học-Công nghệ P.E (Petech) vừa trình UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề án xây dựng 100 nhà vệ sinh công nghệ cao, góp phần bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256943/Default.aspx