Nhà văn Trần Văn Tuấn nhận giải thưởng văn học Đông – Nam Á 2007

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    NDĐT - Nhà văn Trần Văn Tuấn hôm qua đã nhận Giải thưởng văn học Đông – Nam Á 2007 (S.E.A Write Awards) với tiểu thuyết Rừng thiêng nước trong. Đây là giải thưởng do Hoàng gia Thái-lan tổ chức hàng năm  nhằm tôn vinh các nhà văn, nhà thơ xuất sắc tại mỗi quốc gia trong khu vực Đông -  Nam Á.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107269&sub=134&top=43