Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Hoa hậu Lương Thùy Linh là Đại sứ văn hóa đọc

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Hoa hậu Lương Thùy Linh là 2 trong số 10 Đại sứ văn hóa đọc của TP HCM nhiệm kỳ 2024 – 2025. Với những ảnh hưởng tích cực của mình, họ được kỳ vọng góp phần thiết thực để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Sở Thông tin – Truyền thông TP HCM công bố danh sách 10 đại sứ văn hóa đọc nhiệm kỳ 2024-2025.

Xuân Huy- Quốc Thắng -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nha-van-nguyen-nhat-anh-hoa-hau-luong-thuy-linh-la-dai-su-van-hoa-doc-196240419185614435.htm