Nhà văn Lê Lựu bỗng nhiên làm “kẻ ăn xin”

    Báo Công An Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    Trở thành GĐ Trung tâm Văn hóa Doanh nhân, nhà văn Lê Lựu đã “rời bỏ một môi trường tự do”. “Từ đó, tôi trở thành cái anh vác bị gậy đi ăn mày, đến đâu cũng nịnh bợ, cũng xin xỏ, mặt cũng dày lên vì sự nịnh hót của mình”, nhà văn giám đốc tự sự.>> Nhà văn Lê Lựu: Nhắc đến Tết lại rơm rớm nước mắt

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/nguoinoitieng/2009/1/107984.cand