Nhà văn Hoàng Lại Giang: Cần có tâm và tầm

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ở tuổi bảy mươi, nhà văn Hoàng Lại Giang vừa ra mắt Tuyển tập Hoàng Lại Giang, như một sự nhìn lại không chỉ cho sáng tác của riêng mình...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/9/11/261277.tno