Nhà văn Hòa Vang: Hạt bụi người bay ngược

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Bây giờ Hòa Vang đi rồi, "hạt bụi người bay ngược" đã về trời, tôi thấy tính cách anh thật đúng với tên tác phẩm do anh đặt ra. Tôi đọc thấy ghê ghê, mà không dám thổ lộ với ai. Ông ấy đang sống sờ sờ ra đấy, ăn uống vui vẻ, viết lách đang được mà nói ra không nỡ! Mà biết thế nào mà nói, đành "chôn" vào trong bụng vậy.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/12/105694.cand