Nhà văn Chu Lai từng mơ thành... điệp viên

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Với điệp viên, người ta cần những khuôn mặt trung tính, gặp rồi gặp lại khó nhận ra, khi muốn phác thảo chân dung thì chỉ vẽ ra một con người...tổng quát. Chu Lai thì ngược lại những cái họ cần, nên bị loại ngay từ "ngoài cổng"!

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/nguoinoitieng/2008/9/98707.cand