Nhà văn Anh Frederick Forsyth sẽ viết tiểu thuyết về đảo chính ở Guinea Bissau

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo hãng tin AP, Forsyth sẽ sử dụng những điều tai nghe mắt thấy tại quốc gia Tây Phi trong tác phẩm mới của mình, dự định sẽ được xuất bản vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2009/3/110006.cand