Nha Trang: Tổng kết công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2022

Vừa qua, Ban chỉ đạo diễn tập TP. Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết công tác diễn tập chiến đấu 10 xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Theo đánh giá chung quá trình tổ chức diễn tập, các khung tập đã nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; trong diễn tập vận hành cơ chế, các khung tập nhập vai khá tốt, nội dung tham mưu đề xuất của các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể trong các cuộc họp đều sát với đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ những khó khăn, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho 15 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc.


NAM ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202209/nha-trang-tong-ket-cong-tac-dien-tap-chien-dau-phong-thu-xa-phuong-nam-2022-8262582/