Nhà Trắng tìm cách 'kìm chân' tiến trình luận tội Tổng thống

    VNEWS
    41 liên quanGốc

    Nhà Trắng sẽ yêu cầu Hạ viện phải thực hiện đầy đủ quy trình bỏ phiếu để thông qua cuộc điều tra luận tội nhằm tìm cách kìm chân tiến trình này.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nha-trang-tim-cach-kim-chan-tien-trinh-luan-toi-tong-thong