Nha Trang: mở phòng thông tin địa phương

TT - Nhằm tạo thuận lợi cho du khách khi đến Nha Trang có thể truy cập internet miễn phí và  tìm kiếm mọi thông tin về miền đất họ đang tới du lịch, báo Khánh Hòa cùng XQ Nha Trang đã chính thức đưa phòng thông tin địa phương, nằm trong khuôn viên XQ sử quán Nha Trang trên đường Trần Phú vào hoạt động kể từ ngày 10-11.